جام ملت‌های آسیا (گروه A)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱قطر۳۳۰۰۵۰۵۹
۲تاجیکستان۳۱۱۱۲۲۰۴
۳چین۳۰۲۱۰۱۱-۲
۴لبنان۳۰۱۲۱۵۴-۱


جدول نتایج

قطر ۳ ۰ لبنان
چین ۰ ۰ تاجیکستان
لبنان ۰ ۰ چین
تاجیکستان ۰ ۱ قطر
قطر ۱ ۰ چین
تاجیکستان ۲ ۱ لبنان