۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ آبان ۱۴۰۰ (16 November 2021)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ آبان ۱۴۰۰ (11 November 2021)
تا الان ۱۲۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۷ (12 January 2019)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۳۹۲ (19 November 2013)
تا الان ۵۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ خرداد ۱۳۹۲ (11 June 2013)
تا الان ۱۰۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (6 February 2013)
تا الان ۷۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ شهریور ۱۳۹۱ (11 September 2012)
تا الان ۸۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟