۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (1 February 2019)
تا الان ۹۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ بهمن ۱۳۹۷ (29 January 2019)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ بهمن ۱۳۹۷ (25 January 2019)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۷ (22 January 2019)
تا الان ۲۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019)
تا الان ۲۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ فروردین ۱۳۹۶ (23 March 2017)
تا الان ۱۳۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ شهریور ۱۳۹۵ (1 September 2016)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۴ (15 January 2016)
تا الان ۱۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ دی ۱۳۹۳ (19 January 2015)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۳ (15 January 2015)
تا الان ۱۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ دی ۱۳۹۳ (11 January 2015)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ خرداد ۱۳۹۲ (4 June 2013)
تا الان ۸۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ خرداد ۱۳۹۱ (12 June 2012)
تا الان ۷۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۰ (29 February 2012)
تا الان ۵۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟