۴ بهمن ۱۳۹۷ (24 January 2019)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ دی ۱۳۹۷ (20 January 2019)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۷ (12 January 2019)
تا الان ۹۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ دی ۱۳۹۷ (8 January 2019)
تا الان ۴۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟