طاهری: ورزشکاران و مردم ایران دیگر اعتمادی به نظام ندارند

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
رضا طاهری کارشناس بسکتبال در برنامه سوت درباره مهاجرت ورزشکاران ایرانی به خارج و بیشتر شدن رکود در ورزش کشور گفت: ورزشکاران و مردم ایران دیگر به این نظام اسلامی فساد اعتمادی ندارند و به همین علت در صورت امکان برای رهایی از این وضع راهی کشورهای دیگر می شوند تا آینده خود را در آن سوی مرزها جستجو کنند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )