ناراحتی ملایی برای روبرو نشدن با رقیب اسرائیلی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
ضجه‌های سعید ملایی بعد از باخت عمدی برای روبرو نشدن با رقیب اسراییلی
«سعید ملایی بعد از باخت عمدی، ضجه می‌زد و به سختی تونستیم آرومش کنیم»
وحید سرلک مربی تاجیکستان از نزدیک نظاره‌گر شکست عمدی ملایی (قهرمان جودوی جهان) برای روبرو نشدن با رقیب اسراییلی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )