برنامه بازی‌های تیم «تراکتورسازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۰)
سایپا
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
تراکتورسازی
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۲)
مس‌کرمان
(۱)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۳)
تراکتورسازی
(۱)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
تراکتورسازی
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۵)
گهردورود
(۰)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
تراکتورسازی
(۰)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
تراکتورسازی
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۲)
استقلال
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
تراکتورسازی
(۴)
25 October 2012
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
30 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
تراکتورسازی
(۲)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
تراکتورسازی
(۲)
26 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۱)
پیکان
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
تراکتورسازی
(۳)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۳)
راه‌آهن
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۱)
ملوان
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۳)
فجرسپاسی
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
4 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
تراکتورسازی
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۱)
سپاهان
(۳)
18 March 2013
هفته سی و یکم پنجشنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
28 March 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ تراکتورسازی
(۱)
فولاد
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تراکتورسازی
(۳)
پرسپولیس
(۱)
10 May 2013