برنامه بازی‌های تیم «تراکتورسازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۲)
صبای‌قم
(۳)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۱)
شاهین
(۰)
11 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۲)
تراکتورسازی
(۳)
17 August 2011
هفته پنجم پنجشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۵)
شهرداری‌تبریز
(۱)
25 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ استقلال
(۲)
تراکتورسازی
(۳)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۳)
تراکتورسازی
(۳)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۳)
مس‌کرمان
(۱)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
تراکتورسازی
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۲)
سایپا
(۲)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
29 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
تراکتورسازی
(۱)
18 November 2011
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۱)
راه‌آهن
(۱)
24 November 2011
هفته پانزدهم جمعه، ۱۱ آذر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
2 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۰)
مس‌سرچشمه
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم جمعه، ۲۵ آذر ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
16 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
تراکتورسازی
(۲)
6 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ شاهین
(۰)
تراکتورسازی
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۳)
داماش‌گیلان
(۱)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۰)
استقلال
(۲)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
تراکتورسازی
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۴)
صنعت‌نفت
(۱)
8 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
تراکتورسازی
(۰)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم دوشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ تراکتورسازی
(۱)
سپاهان
(۰)
12 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
17 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۲)
فولاد
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
22 April 2012
هفته سی و دوم پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۴)
پرسپولیس
(۱)
26 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌سرچشمه
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ تراکتورسازی
(۲)
ملوان
(۰)
11 May 2012