صفحه شخصی: USABlues


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۹۸ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۱۱ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۶۱۸ ۶۴ ۱۱۳۲