این عکس حدود ۷ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۲ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲۶ روز پیش توسط USABlues فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
با سلام آغاز کنم، با خداحافظی یا تسلیت؟ سلام مردم مظلوم ایران، خداحافظ مردم نجیب ایران، تسلیت به شما مردم همیشه داغدار ایران. شما مرا چقدر می‌شناسید؟ فقط آنطور که در مسابقات، در تلویزیون، یا در حضور مقامات دیده‌اید. اجازه دهید حالا آزادانه، هویت سانسور شده‌ام را معرفی کنم. می‌گویند کیمیا پس از این چیزی نخواهد شد. خودم از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم قبل از این هم چیزی نبوده‌ام: «من کیمیا علیزاده، نه تاریخسازم، نه قهرمانم، نه پرچمدار کاروان ایران» من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم که سال‌هاست هر طور خواستند بازی‌ام دادند. هر...
این عکس حدود ۸ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ ماه پیش توسط USABlues فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟