کارت قرمز ??????
این عکس حدود ۵۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این آقا معتقده هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است
این عکس حدود ۷۰ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
شاید جانشین جباری در اس اس
این عکس حدود ۷۸ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
تیم بدونه حاشیه فاتح جام شد مبارکشون
این عکس حدود ۷۹ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
پیش به سوی سومین قهرمانی پی در پی
این عکس حدود ۸۰ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
فرگوسن بعد از مساوی خانگی مقابل اورتون و فرا رسیدن دربی مقابل منچسترسیتی برای تکلیف قهرمانی مراسمه لوحه خوانی ترتیب داد .
این عکس حدود ۸۰ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۲ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۲ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۲۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۲ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
پرسپولیس یه گل دقیقه یک ۱ یک .... ثانیه ؟ ....... از تیم هجدهم خورد از تیمی که بر حسب آمار یکی از ضیف ترین خط حمله ها و پراشتباترین خط دفاع را به خود اختصاص داده و این تیم بعد از ۴۵ روز گل نزد نزد نزد به پرسپولیس گل زد اره عزیز داریم درباری ( تیم مس سر چشمه) صحبت میکنیم .
این عکس حدود ۸۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
سروری دیگر برای پرسپولیسی‌ها
این عکس حدود ۸۳ ماه پیش توسط jacson فرستاده شده و ۲۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟