مقدماتی جام‌جهانی (گروه A)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۸۶۲۰۸۰۸۲۰
۲کره‌جنوبی۸۴۱۳۱۱۱۰۱۱۳
۳ازبکستان۸۴۰۴۶۶۰۱۲
۴سوریه۸۲۳۳۴۵۱-۹
۵قطر۸۲۱۵۶۱۰۴-۷
۶چین۸۱۳۴۵۹۴-۶


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
چین ازبکستان پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
سوریه قطر پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
کره‌جنوبی ایران پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۷:۰۰
قطر چین سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
ازبکستان کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
ایران سوریه سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۸:۰۰


جدول نتایج

کره‌جنوبی ۳ ۲ چین
ازبکستان ۱ ۰ سوریه
ایران ۲ ۰ قطر
چین ۰ ۰ ایران
سوریه ۰ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۰ ۱ ازبکستان
کره‌جنوبی ۳ ۲ قطر
چین ۰ ۱ سوریه
ازبکستان ۰ ۱ ایران
ازبکستان ۲ ۰ چین
ایران ۱ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۱ ۰ سوریه
چین ۰ ۰ قطر
کره‌جنوبی ۲ ۱ ازبکستان
سوریه ۰ ۰ ایران
سوریه ۱ ۰ ازبکستان
چین ۱ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۰ ۱ ایران
کره‌جنوبی ۱ ۰ سوریه
ایران ۱ ۰ چین
ازبکستان ۱ ۰ قطر
ایران ۲ ۰ ازبکستان
سوریه ۲ ۲ چین
قطر ۳ ۲ کره‌جنوبی