دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶ (27 Mar 2017)، ساعت ۲۰:۴۸ (به وقت ایران)

مقدماتی جام‌جهانی (گروه A)

جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۶۴۲۰۵۰۵۱۴
۲کره‌جنوبی۶۳۱۲۸۷۱۱۰
۳ازبکستان۶۳۰۳۵۴۱۹
۴سوریه۶۲۲۲۲۲۰۸
۵چین۶۱۲۳۳۶۳-۵
۶قطر۶۱۱۴۳۷۴-۴


بازی‌های آینده
    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
کره‌جنوبی سوریه سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶ (28 March 2017) ۱۴:۰۰
ازبکستان قطر سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶ (28 March 2017) ۱۴:۰۰
ایران چین سه‌شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶ (28 March 2017) ۱۶:۰۰
سوریه چین سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ (13 June 2017) ۱۴:۰۰
قطر کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ (13 June 2017) ۱۴:۰۰
ایران ازبکستان سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ (13 June 2017) ۱۹:۰۰
سوریه قطر پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
چین ازبکستان پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۴:۰۰
کره‌جنوبی ایران پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017) ۱۷:۰۰
قطر چین سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
ازبکستان کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۴:۰۰
ایران سوریه سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017) ۱۸:۰۰


جدول نتایج
کره‌جنوبی ۳ ۲ چین
ازبکستان ۱ ۰ سوریه
ایران ۲ ۰ قطر
چین ۰ ۰ ایران
سوریه ۰ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۰ ۱ ازبکستان
چین ۰ ۱ سوریه
کره‌جنوبی ۳ ۲ قطر
ازبکستان ۰ ۱ ایران
ازبکستان ۲ ۰ چین
ایران ۱ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۱ ۰ سوریه
کره‌جنوبی ۲ ۱ ازبکستان
چین ۰ ۰ قطر
سوریه ۰ ۰ ایران
سوریه ۱ ۰ ازبکستان
چین ۱ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۰ ۱ ایران