مقدماتی جام‌جهانی (گروه A)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۱۰۶۴۰۱۰۲۸۲۲
۲کره‌جنوبی۱۰۴۳۳۱۱۱۰۱۱۵
۳سوریه۱۰۳۴۳۹۸۱۱۳
۴ازبکستان۱۰۴۱۵۶۷۱-۱۳
۵چین۱۰۳۳۴۸۱۰۲-۱۲
۶قطر۱۰۲۱۷۸۱۵۷-۷


جدول نتایج

کره‌جنوبی ۳ ۲ چین
ازبکستان ۱ ۰ سوریه
ایران ۲ ۰ قطر
چین ۰ ۰ ایران
سوریه ۰ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۰ ۱ ازبکستان
چین ۰ ۱ سوریه
کره‌جنوبی ۳ ۲ قطر
ازبکستان ۰ ۱ ایران
ازبکستان ۲ ۰ چین
ایران ۱ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۱ ۰ سوریه
کره‌جنوبی ۲ ۱ ازبکستان
چین ۰ ۰ قطر
سوریه ۰ ۰ ایران
سوریه ۱ ۰ ازبکستان
چین ۱ ۰ کره‌جنوبی
قطر ۰ ۱ ایران
کره‌جنوبی ۱ ۰ سوریه
ایران ۱ ۰ چین
ازبکستان ۱ ۰ قطر
ایران ۲ ۰ ازبکستان
سوریه ۲ ۲ چین
قطر ۳ ۲ کره‌جنوبی
چین ۱ ۰ ازبکستان
سوریه ۳ ۱ قطر
کره‌جنوبی ۰ ۰ ایران
قطر ۱ ۲ چین
ازبکستان ۰ ۰ کره‌جنوبی
ایران ۲ ۲ سوریه