جام ملت‌های آسیا - گروه E

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عربستان۰۰۰۰۰۰۰۰
۲قطر۰۰۰۰۰۰۰۰
۳کره‌شمالی۰۰۰۰۰۰۰۰
۴لبنان۰۰۰۰۰۰۰۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
عربستان کره‌شمالی سه‌شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷ (8 January 2019) ۲۰:۳۰
قطر لبنان چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷ (9 January 2019) ۲۰:۳۰
لبنان عربستان شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷ (12 January 2019) ۲۰:۳۰
کره‌شمالی قطر یکشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019) ۱۵:۳۰
عربستان قطر پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019) ۲۰:۳۰
لبنان کره‌شمالی پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019) ۲۰:۳۰