جام ملت‌های آسیا - گروه E


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱قطر۳۳۰۰۱۰۰۱۰۹
۲عربستان۳۲۰۱۶۲۴۶
۳لبنان۳۱۰۲۴۵۱-۳
۴کره‌شمالی۳۰۰۳۱۱۴۱۳-۰


جدول نتایج

عربستان ۴ ۰ کره‌شمالی
قطر ۲ ۰ لبنان
لبنان ۰ ۲ عربستان
کره‌شمالی ۰ ۶ قطر
عربستان ۰ ۲ قطر
لبنان ۴ ۱ کره‌شمالی