۲۸ آبان ۱۳۹۲ (19 November 2013)
تا الان ۵۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ خرداد ۱۳۹۲ (11 June 2013)
تا الان ۱۰۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (6 February 2013)
تا الان ۷۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ شهریور ۱۳۹۱ (11 September 2012)
تا الان ۸۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟