جام ملت‌های آسیا - گروه D

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۰۰۰۰۰۰۰۰
۲عراق۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ویتنام۰۰۰۰۰۰۰۰
۴یمن۰۰۰۰۰۰۰۰


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ایران یمن دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷ (7 January 2019) ۲۰:۳۰
عراق ویتنام سه‌شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷ (8 January 2019) ۱۸:۰۰
ویتنام ایران شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷ (12 January 2019) ۱۵:۳۰
یمن عراق شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷ (12 January 2019) ۱۸:۰۰
ایران عراق چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷ (16 January 2019) ۲۰:۳۰
ویتنام یمن چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷ (16 January 2019) ۲۰:۳۰