جام ملت‌های آسیا - گروه D

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۳۲۱۰۷۰۷۷
۲عراق۳۲۱۰۶۲۴۷
۳ویتنام۳۱۰۲۴۵۱-۳
۴یمن۳۰۰۳۰۱۰۱۰-۰


جدول نتایج

ایران ۵ ۰ یمن
عراق ۳ ۲ ویتنام
ویتنام ۰ ۲ ایران
یمن ۰ ۳ عراق
ایران ۰ ۰ عراق
ویتنام ۲ ۰ یمن