۱۰ تیر ۱۳۹۴ (1 July 2015)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ تیر ۱۳۹۴ (27 June 2015)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ تیر ۱۳۹۳ (13 July 2014)
تا الان ۵۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ (21 June 2014)
تا الان ۱۴۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ مهر ۱۳۹۲ (19 October 2013)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟