۳ دی ۱۴۰۰ (24 December 2021)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آذر ۱۴۰۰ (15 December 2021)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ آذر ۱۴۰۰ (9 December 2021)
تا الان ۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (19 November 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ آبان ۱۴۰۰ (5 November 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مرداد ۱۴۰۰ (30 July 2021)
تا الان ۷۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟