۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (4 May 2022)
تا الان ۲۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ فروردین ۱۴۰۱ (5 April 2022)
تا الان ۵۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ بهمن ۱۴۰۰ (18 February 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ (8 February 2022)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۴۰۰ (24 December 2021)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آذر ۱۴۰۰ (15 December 2021)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟