۳۰ دی ۱۳۹۷ (20 January 2019)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۷ (15 January 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ دی ۱۳۹۷ (10 January 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۷ (6 January 2019)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ دی ۱۳۹۳ (20 January 2015)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۳ (16 January 2015)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۳ (12 January 2015)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ شهریور ۱۳۹۱ (5 September 2012)
تا الان ۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ اسفند ۱۳۹۰ (23 February 2012)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟