۲۰ دی ۱۳۹۱ (9 January 2013)
تا الان ۸۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ دی ۱۳۹۱ (25 December 2012)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آبان ۱۳۹۰ (25 October 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟