۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (7 June 2021)
تا الان ۸۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ مهر ۱۳۹۸ (15 October 2019)
تا الان ۱۱۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۷ (22 January 2019)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ دی ۱۳۹۷ (14 January 2019)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ دی ۱۳۹۷ (10 January 2019)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ دی ۱۳۹۷ (5 January 2019)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ دی ۱۳۹۳ (19 January 2015)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۳ (15 January 2015)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ دی ۱۳۹۳ (11 January 2015)
تا الان ۱۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آذر ۱۳۹۱ (12 December 2012)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ آبان ۱۳۹۰ (11 November 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ مهر ۱۳۹۰ (11 October 2011)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟