بهترین واكنش هاى اخیر دروازبانان در دنیاى فوتبال

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در این كلیپ چهار ده دقیقه اى میتوانید واكنش هاى بهترین دروازبانان تاریخ را از دیوید سیمن، پیتر اشمایكل، الیور كان، أیكر كاسیاس، پیتر چك، وندرساد، و سایر گلرها در رده هاى باشگاهى و ملى ببینید.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.