با آرزوی بهترین‌ها برای تیم ملی ایران

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
کی روش بماند یا برود، همان پرسش تراژدی هاملت شکسپیر : بودن یا نبودن. برایش بهترین ها رو آرزو میکنم. همین که ماند و جنگید و کارش به سکته نکشید خدا را شکر و دمش گرم که از مرام چیزی کم نگذاشت. در نهایت با ایران و ایرانی ست که می ماند، همچون سیمرغی که از خاکسترِ خود می گشاید پر ، همین فردا که می آید ...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )