فرانچسکو توتی, ترجمان تعصب و غیرت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم,
در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم.

.....صدای گزارشگر تو حلقم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )