رفتن یا ماندن کی روش ؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
رفتنش با این اوضاع به نفع همه ماست از جمله خودش که از ماست، از نظر اعصاب و روان. همین طور که خیلی از ما رفتیم : اشکیم و حلقه در چشم، کس آشنای ما نیست / در این وطن چه مانیم، دیگر که جای ما نیست ... با سپاس از هموطن عزیز کارلوس کی روش، کادر فنی و تک تک بازیکنان
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )