وریا غفوری: نكونام شایسته سرمربیگری استقلال نیست

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
امیر خسروجردی از مصاحبه جنجالی غفوری بر علیه نكونام می‌گوید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )