ایران و امارات: از استرالیا تا خلیج فارس

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
برنامه تحلیلی بازی ایران و امارات با حضور: بیژن ذوالفقارنسب، اصغر شرفى، محمود ابراهیم زاده، مجید وارث، علی عمادی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )