خبرنگاران قلم به مزد بلای جان فوتبال ایران!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
هر مربی یا بازیکن حتی مدیری پورسانت بیشتری به برخی خبرنگاران و اهالی رسانه بدهند،تعریف و تمجیدها بیشتر و خبرهای فیک چند بار در روز وایرال میشود!؟
وای به روزی که جیره مواجب قطع شود!همان مربی یا بازیکن را چنان ترور شخصیت می کنند تا در نگاه هواداران نابودش کنند!
خبرنگاری که در توییتر یا اینستاگرام حقیقت را باب دل مربی یا بازیکن که حساب بانکی اش را شارژ می کنند می نویسد تا هواداران را فریب دهد! همان فرد برای خوشنودی دبیر فوتبال سایت یا خبرگزاری در چرخشی۱۸۰درجه مطالب را در جهت سیاست های آنجا که حقوق ،کارت خبرنگاری،مجوز تردد ترافیک دریافت کرده است روی تلکس قرار می دهد!
مجری تلویزیون آنتن زنده را به مدیر ،مربی یا بازیکنی می دهد که یا پورسانت می دهد یا رفقایشان هستند!
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.