تجاوز به فوتبالیستها، مشهد ایستگاه آخر نیست!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
صد البته مربیان زحمتکش و دلسوز را هم فراموش نکنیم که شرافتمندانه برای کشف و پرورش استعدادهای فوتبال ایران دون هیچ چشمداشتی زحمت کشیدند و نمی توان زحمات این افراد را نادیده گرفت!؟
سالهاست در فوتبال پایه در برخی تیمها به فرزندان مردم تجاوز می شود، اما بسیاری خانوادهها با تهدید و تطمیع صاحب امتیاز تیم، مسئولین هیئت فوتبال حتی مراجع رسیدگی به شکایت از ادامه روند پیگیری پرونده منصرف می شوند!؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.