هماهنگی کیروش با خبرگزاری سپاه در کریسمس

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
از این مستشار خارجی وفادار به دستگاه سرکوب سراغ دارید!؟ کارلوس کیروش تنها یک مربی فوتبال نیست بلکه پروژه بگیر منفعت طلب است! هیچگاه یک آفر خوب را بدلیل اینکه آن کشور حاکمان ستمگر و دیکتاتور دارد رد نمی کند همانطور که ۸سال با تمام جناح های سیاسی ایران برای دلار همنشین بود و اوج هنرمایی این شارلاتان به این ۸۰ روز خیزش مردمی برمی گردد که در کمال وقاحت گفت وظیفه ما تلاش برای تیم تحت مدیریت فدراسیون است و سیاسی نیستیم!
اما یادش رفته برای دیدار باتمام مقامات حکومت التماس می کند و به وقت دست بوسی مانند اهالی دربار پادشاهان دائم مجیز گویی می کند از علی خامنه ایی تا دیدار با ابراهیم رئیسی ۶کلاسه چطور کلامات را ردیف می کرد!
البته پاداش تمام این خودش خدمتی را برای رفتار کلانتر معابانه از کنترل رختکن تا پاسخهای دلخواه امنیتی ها در مواجه با پرسش های رسانه های خارجی دریافت کرده است و با خیال راحت به تعطیلات پایان سال رفت!؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )