پرسپولیس ماموریت بزرگ برای مهره کوچک بنام درویش !

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
برند پرسپولیس بدون اسپانسر باشعار مذهبی لیگ را استارت زد،این یعنی مدیری که ماهها توان مذاکره با بنگاههای تجاری را ندارد !فوتبال به عنوان یک تجارت هر کمپانی را مجاب می کند برای عرضه محصولات از راه لینک شدن به باشگاههای بزرگ و محبوب که هواداران میلیونی دارند خود را معرفی کنند.
البته از مدیران ناکارآمد دولتی هزینه توقع شم تجاری و نبوغ نمی توان داشت،اما این افراد حتی به خود زحمت نمی دهند افراد زبده در حوزه اقتصادی به کار گیرند تا این نقاط ضعف را پوشش دهند.
آقایان از توان مذاکره و جذب بازیکن ،شیوه کنترل اخبار مهم باشگاه ،شیوه درآمدزایی و ارتباطات با کمپانی و بنگاههای تجاری عاجزند و خود نیز نه ارتباطات را می دانند و نه دیپلماسی لینک کردن اسپانسر های بزرگ !؟ برای احقاق حق پخش تلویزیونی هم چون رسانه زیر نظر حاکمیت است از وزارت ورزش اجازه کوچکترین اعتراض را ندارند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.