۱میلیون یورو برای برزیل، آرژانتین است، کم دزدی کنید!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
بببیند فوتبال ایران به چه روزی افتاده است که برعکس همه دنیا که از مدتی قبل تقویم فیفا نشان می دهد در چه کشوری با چه تیم بازی دارند.از سرپرست تا مسئول رسانه ایی جرات اعلام رسمی ندارد!مسئله مهمتر از پنهان کاری در برنامه ریزی حرف های حسن کامرانی فر است که اعلام کرد ،برای فیفادی شهریور ماه یک میلیون یورو پول نیاز است ! مگر باچه تیم هایی هماهنگ کردید؟ اگر حکایت تیم سوم الجزایر باشد که هیچ و گرنه با گرانترین کارگزارهای اروپایی هم کار کنند بازی پانصد هزار یورو مشکوک است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.