باشگاه فوتبال شهر خودرو
بازی‌های قبلی و بعدی تیم شهرخودرو (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
چهارشنبه ۱ بهمن
(20 January)
1 - 0
شنبه ۱۱ بهمن
(30 January)
1 - 3
پنجشنبه ۱۶ بهمن
(4 February)
0 - 1
شنبه ۲۵ بهمن
(13 February)
2 - 0
دوشنبه ۱۱ اسفند
(1 March)
1 - 1
شنبه ۱۶ اسفند
(6 March)
15:00
ویدیوهای اخیر تیم شهرخودرو:
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (1 March 2021)
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (13 February 2021)
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ (4 February 2021)
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (30 January 2021)
۱ بهمن ۱۳۹۹ (20 January 2021)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین