باشگاه فوتبال شهر خودرو
بازی‌های قبلی و بعدی تیم شهرخودرو (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
چهارشنبه ۲ مهر
(23 September)
0 - 1
شنبه ۱۷ آبان
(7 November)
3 - 0
یکشنبه ۲ آذر
(22 November)
1 - 0
پنجشنبه ۶ آذر
(26 November)
1 - 1
دوشنبه ۱۰ آذر
(30 November)
3 - 0
ویدیوهای اخیر تیم شهرخودرو:
۱۰ آذر ۱۳۹۹ (30 November 2020)
۶ آذر ۱۳۹۹ (26 November 2020)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (7 November 2020)
۲ مهر ۱۳۹۹ (23 September 2020)
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ (20 September 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین