باشگاه فوتبال شهر خودرو
بازی‌های قبلی و بعدی تیم شهرخودرو (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
شنبه ۱۶ اسفند
(6 March)
2 - 0
پنجشنبه ۲۱ اسفند
(11 March)
2 - 1
پنجشنبه ۲۸ اسفند
(18 March)
0 - 0
شنبه ۱۴ فروردین
(3 April)
1 - 1
پنجشنبه ۲۶ فروردین
(15 April)
1 - 1
جمعه ۳ اردیبهشت
(23 April)
تعویق
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت
(13 May)
21:30
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت
(17 May)
18:55
ویدیوهای اخیر تیم شهرخودرو:
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ (3 April 2021)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (18 March 2021)
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ (11 March 2021)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (6 March 2021)
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (1 March 2021)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین