صفحه شخصی: zaherazar


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱۲ (ببینید)
نظرات: ۷ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۰۸ ۱۱ ۸۴