صفحه شخصی: yeknafarshotor


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۴ فروردین ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۷۹ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹ ۰ ۰