صفحه شخصی: vaveyla


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۸ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۶ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۰ ۰ ۲۱