صفحه شخصی: unicorn


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۱۲۰۶ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۹۰۸

رأی دریافتی:

۱۰۳ ۰ ۱۱