صفحه شخصی: tajehasia


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۴۴ (ببینید)
نظرات: ۱۱۷ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۱۸ ۱۹ ۵۸۴