صفحه شخصی: tajasia


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۵ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۳۶۸ (ببینید)
نظرات: ۱۳۹ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۸۹۷ ۲۳۴ ۲۱۳۷