صفحه شخصی: ssskys


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۲ مهر ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۱۰ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۳۶ ۷ ۱۳۴