صفحه شخصی: soroush2


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۹ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۵۰ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۹ ۱ ۸