صفحه شخصی: soorena81


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۴ تیر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۹ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۰ ۰