صفحه شخصی: sina001


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۱۹۲۲ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۶۰ ۱۵ ۱۹۷