صفحه شخصی: sicklane


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۸ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۰ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۴۲ ۳۰ ۱۱۲