صفحه شخصی: shyblue


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۴ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۸ (ببینید)
نظرات: ۴۵ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۲۷ ۲۱ ۲۹۵