صفحه شخصی: shirazica


تیم محبوب در لیگ برتر: فجرسپاسی

مشارکت:

شروع: ۲۳ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۸ (ببینید)
نظرات: ۶۱ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۱۲ ۶ ۱۱