صفحه شخصی: shervan


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۴۹۰ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹۷ ۳ ۱۰۵