صفحه شخصی: shahram20m


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۴۰ (ببینید)
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۴۹ ۲۴ ۱۴۶