صفحه شخصی: sh2198


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۲ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۲۴ ۳ ۳۶