صفحه شخصی: serian1


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ دی ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۴ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۴ ۲ ۸