صفحه شخصی: samyar


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ تیر ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۱ (ببینید)
نظرات: ۱۷۸ (میانگین موافقان: ۴۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۴۸ ۶ ۶۰